Wat ZIJN de 3e en 4e dimensies? | Mastering Alchemy

Wat ZIJN de 3e en 4e dimensies? Door Jim SelfVelen van ons weten of voelen intuïtief aan dat we een overgang maken van de derde dimensie via de vierde dimensie naar de vijfde dimensie. Dimensies zijn geen plaatsen maar niveaus van bewustzijn, ieder met haar eigen karakteristieken en manieren van denken en voelen.
 
Onze Ervaring in de Derde Dimensie
 
De derde dimensie is erg verdicht en beweegt zich binnen een specifieke set van regels en structuren die veel gedachtentrillingen en emoties bevatten. Eén van deze trillingen kennen wij als angst. In onze spirituele zoektocht om “Alles Wat Is” te onderzoeken zijn we dieper en dieper in de stof afgedaald, waarbij we ervoor gekozen hebben om diverse malen te incarneren op Aarde. Om zoveel mogelijk uit onze drie-dimensionale ervaring te halen lieten we met opzet de Hogere Aspecten van ons zelf achter en verloren ons gevoel van verbondenheid met de Schepper. Vanuit dit vermeende gevoel van afgescheidenheid raakten we de weg kwijt en, net als verwaarloosde kinderen, zijn we de energie gaan ervaren die wij angst noemen. Deze staat van angst creëerde starheid en maakte het voor ons moeilijk om ons vrij te bewegen. Naarmate we verder gingen met het gepassioneerd spelen in deze starre derde dimensie maakten we ons veel oncomfortabele kenmerken eigen zoals on-gemak, slachtoffer-gevoel, schuld, gebrek en weerstand. We hebben hiervoor gekozen om zo ons zelf beter te leren kennen. En wat we hier verder ook allemaal van denken, we zijn heel succesvol geweest in het spelen van ons drie-dimensionale spel.

Velen die zich vastklampen aan angst hebben een veiligheidssysteem gecreëerd, wat hen een vals gevoel van zekerheid geeft. “Als ik me gewoon opsluit in mijn eigen huis en de deur dicht doe, dan ben ik veilig”. Deze reactie heeft ons afgesloten van ons vermogen om te ontdekken en te groeien, het vermogen om ons opnieuw te verbinden met onze Ziel en onze Hogere Zelven te herinneren. Veel te veel mensen zijn gestopt om hun passie te leven omdat ze vanuit een web van angst hun eigen beperkingen zijn gaan omarmen.

De Structuren van de Derde Dimensie
Laten we eens kijken hoe de drie-dimensionale wereld waarin wij leven is samengesteld. Als we zorgvuldig kijken kunnen we drie structuren waarnemen op dit speelveld of “bordspel”. Als we deze begrijpen zal de overgangsperiode tijdens de Grote Bewustzijnsshift voor ons soepeler verlopen.

1 - Dualiteit. Het doel van de dualiteit was ons te helpen om te leren hoe we onze balans kunnen houden terwijl we tegenstellingen ervaren. Onze intentie was om ervaringen op te doen zonder erdoor aangetast te worden. Het leven binnen een veld van Dualiteit was gewoon bedoeld om ons te voorzien van een ruim scala aan keuzes en mogelijkheden zodat we “Onszelf leren Kennen”.

Om ons te assisteren in dit avontuur stelde de Schepper de Wet van Aantrekking tot onze beschikking. Deze onwankelbare Wet laat ons, als een betrouwbaar kompas, op elk moment zien waar we ons bevinden en wat we ervaren. De Wet van Aantrekking betekent gewoon “waar je jouw aandacht op richt, dat is wat jou gegeven zal worden”. Dit betekent ook “waar we ons tegen verzetten zal blijven bestaan”. Als we ons tegen onze angsten verzetten neemt de dualiteit of polariteit toe – goed en kwaad, waar en niet waar, wat je wel en niet zou moeten – en door onze aandacht op de onaangename ervaringen te vestigen worden deze angsten uitvergroot. We verzetten ons tegen dit ongemak, onderdrukken onze angsten, stoppen ze weg in ons onderbewustzijn, zodat we er niet meer naar hoeven te kijken of er mee te worden geconfronteerd (althans dat hopen we). Maar de Wet van Aantrekking brengt ons niet alleen de mooie dingen, het reageert op de gevoelens en gedachten die we het hardst uitzenden (degenen met de grootste emotionele lading) of ze nu bewust of onbewust zijn, gemakkelijk of ongemakkelijk, gewenst of ongewenst.

2 - Het Reagerende Heden. Toen we angst leerde kennen zijn we ook begonnen om ervaringen die voorheen niet goed voelden (het verleden) voor ons uit te projecteren (naar de toekomst) met de gedachte “Ik hoop dat me dit nooit meer overkomt” en zo hebben we Tijd gecreëerd. Drie-dimensionale Tijd is niet gecreëerd als een  rechte lijn van gebeurtenissen met een begin, een midden en een eind. Eigenlijk was het een “tijd-spiraal” bestaande uit verleden en toekomst met een afzonderlijk ingevoegd punt, wat wij kennen als  het NU, waar we nieuwe keuzes maken op basis van vroegere ervaringen en toekomstige verlangens. Door vanuit angst op  situaties te reageren, zijn we op angst gebaseerde keuzes gaan maken. Onze beslissingen voor de toekomst werden gebaseerd op  het verleden. Ons 3-D leven werd een aaneenrijging van op elkaar reagerende ervaringen gebaseerd op weerstand in plaats van  toelaten, waardoor we ons verleden meeslepen in onze toekomst. En omdat het Universum heel veel van ons houdt, zal het nooit  bezwaar maken, of in twijfel trekken waar wij onze aandacht op richten. Het draagt eenvoudig datgene aan waar wij om vragen.  Velen van ons verspillen een groot gedeelte van onze energie, doordat we verstrikt zijn geraakt in een eindeloze cyclus waar het verleden onze toekomst bepaalt en onze toekomst een echo is van ons verleden in een continue 3-D tijd-spiraal. Wat ook ingebouwd zit in onze 3-D structuur is een prachtig mechanisme dat er voor zorgt dat we uit de problemen kunnen blijven tijdens dit avontuur. Een buffer oftewel een soort “vertraagde tijd” geeft ons de gelegenheid om de gevolgen van onze handelingen, reacties, gedachten en emoties te heroverwegen voordat we reageren en iets creëren wat we naderhand weer op moeten ruimen of onze excuses voor aan moeten bieden. Deze ingebouwde structuur geeft ons een keuze moment. Tijdens de Shift duurt deze “buffer” korter en zaken manifesteren zich sneller dan ooit.

3 – De Rationele Mind. Ons analytische redenerende gedachteproces kennen we als ons verstand. Toen we aan dit Avontuur begonnen schakelden we 90% van ons Bewustzijn uit om deze ervaring mogelijk te maken. De ontwikkeling van ons verstand kwam ons goed van pas in deze omgeving. Zijn taak is dat wij ons veilig voelen en ons aanpassen. Vanwege angst en misbruik opereert het verstand meer vanuit beperking dan vanuit mogelijkheden en kansen. Omdat we taken aan ons verstand hebben gegeven, waar het niet voor bedoeld was, zijn ons Bewustzijn en onze spirituele keuze mogelijkheden behoorlijk afgenomen. Hoewel het logische verstand een prachtig instrument is voor het beoordelen, vergelijken en opslaan van informatie, weet het alleen wat het weet en weet het niet, wat het niet weet. Duizenden jaren heeft de rationele mind de mensheid stevig gefocust gehouden in het gebied van de derde dimensie. Dit is nu aan het veranderen.

Deze drie energetische structuren zijn op een ingewikkelde manier verweven in de opbouw, de matrix, van de Derde Dimensie. Zodra je jouw aandacht richt op één van deze drie zullen de andere twee sterker worden en zo meer verwarring en meer druk creëren net zolang tot je jouw aandacht verlegt en toestaat dat alles weer in balans wordt gebracht. Door ons bewust te worden van de onderliggende patronen van waaruit de derde dimensie is opgebouwd, kunnen we beginnen met de reconstructie en de herinnering van een belangrijk stuk van onszelf. We bevrijden onszelf door voorbij de beperkingen van de derde dimensie te gaan om zo de mogelijkheden van de vierde en vijfde dimensie te ervaren.

Vier Dimensionale Structuren
Laten we nu de elementen van de vierde dimensie eens nader bekijken.
1 – Het Eeuwige NU. Waar 3-D beladen is, het reagerende Heden, is 4-D tijd het Eeuwige NU. In 4-D is het verleden eenvoudigweg geschiedenis zonder emotionele lading en de toekomst is een gelegenheid die op ons wacht om te worden vormgegeven door keuze in dit huidige moment. Gisteren heeft geen invloed op morgen. Het Eeuwige Nu is alles wat er is. We kunnen plannen maken voor een toekomstige gebeurtenis en daarbij opgedane informatie uit het verleden gebruiken, maar beslissingen zijn bewuste keuzes die gemaakt zijn in het NU. Wat we denken dat is wat we ervaren in het moment. Er is geen “uitgestelde” tijd in 4-D. Waar je aan denkt zal zich manifesteren dus let op wat je denkt.

2 – Keuze. In de vierde dimensie wordt “reactie” vervangen door “keuze”. Reactie is een emotioneel 3-D antwoord, terwijl keuze ons flexibiliteit verschaft. Flexibiliteit schept ruimere mogelijkheden en de kans om zaken te combineren, die tot een verscheidenheid aan uitkomsten leiden. In de vierde dimensie neem je jouw vermogen om
te kiezen terug.

3– Paradox. In 4-D worden het verleden en de toekomst referentiepunten of informatie en hebben geen emotionele lading. Wat een moment geleden waar was hoeft dat nu niet te zijn en wat verkeerd was is niet langer verkeerd. Dit opent meer mogelijkheden om te ervaren, bevrijdt ons van oordelen, en verhoogt ons vermogen tot acceptatie.

4–Uitlijning/Balans. In de vierde dimensie bewegen we ons voortdurend richting balans en opnieuw uitlijnen. Deze structuur is heel open, het “gastvrij” ontvangen en toestaan van alle mogelijkheden. Welzijn, Schoonheid, de Innerlijke Glimlach, Waardering en Liefde zijn opties in 4-D. Terwijl Angst een keuze is die ons terugzet in 3-D reactie en beperking. 

Onze spirituele reis houdt in dat we ons bewegen naar een  Hogere, Lichtere manier van leven. Dit is een leven van gemeen-  schap, samenwerking en samen scheppen in 4-D, terwijl we leven  in de verdichting van 3-D. 5-D mogelijkheden zijn nu dichtbij. Dit  is hoe we IN de wereld kunnen zijn maar niet VAN de wereld. Dit  is jezelf herinneren wat je hier kwam doen.

Door Jim Self